SeoDopalacz.pl

SeoDopalacz.pl to kolejny system wymiany linków. Właściwie w tym przypadku system wymiany linków to mało powiedziane, ponieważ prezentowane rozwiązanie wykorzystuje sieć Presell Page. Decydując się na udział w systemie, dodajemy do niego specjalny skrypt Presell Page i wzajemnie wymieniamy się krótkimi artykułami tematycznymi zawierającymi słowa kluczowe. Rozwiązanie takie gwarantuje nam, że zyskujemy linki o dużej mocy, dodatkowo obudowane treścią, na którą sami wpływamy. Dzięki temu uzyskane w ten sposób odnośniki wyglądają bardzo naturalnie i nie powinniśmy mieć problemów z blokowaniem stron. Więcej o samych Presell Pages napisaliśmy w jednym z poprzednich rozdziałów, dlatego teraz przejdźmy od razu do analizy systemu SeoDopalacz.pl.
Rejestracja i konfiguracja
Podobnie jak we wszystkich systemach, również w tym przypadku najpierw musimy się zarejestrować, aby później skorzystać z możliwości oferowanych przez SeoDopalacz.pl.
Sam proces rejestracji ogranicza się do wypełnienia formularza dostępnego na stronie seodopalacz.pl/rejestracja.html . Po kliknięciu przycisku Zarejestruj się na podany przez Ciebie adres e-mail zostanie wysłany specjalny e-mail z linkiem aktywacyjnym dla Twojego konta. Później już tylko wystarczy kliknąć odsyłacz dostępny w mailu i możemy się zalogować do systemu.
Rysunek 7.19. Rejestracja w systemie SeoDopalacz.pl
Zanim zajmiemy się instalacją systemu, warto napisać kilka słów o tym, że SeoDopalacz.pl oferuje dwie wersje i dwa sposoby instalacji. Możemy pobrać wersję, którą instalujemy na pustym koncie. Skrypt sam pobiera niezbędne pliki i uruchamia w 100% skonfigurowane zaplecze, będące jednocześnie częścią systemu. Drugim sposobem instalacji SeoDopalacza.pl jest możliwość dodania systemu do już istniejącej strony. W dalszej części niniejszego podrozdziału skupiliśmy na pierwszym rozwiązaniu ze względu na jego innowacyjność. Jeżeli jednak zdecydujesz się na dodanie systemu do już istniejącej strony, to niezbędną pomoc znajdziesz w dokumentacji systemu, która jest naprawdę dokładna i obszerna.

W celu instalacji systemu na pustym koncie musimy zalogować się do panelu administracyjnego systemu SeoDopalacz.pl, a następnie przejść do menu Pobierz/Skrypt Presell. Odszukaj i kliknij przycisk Pobierz Presell, a następnie zapisz plik na dysku komputera.

Rozpakuj pobrane archiwum i następnie całą jego zawartość wyślij za pomocą klienta FTP do głównego katalogu strony, na której chcesz zainstalować system. Po wysłaniu wszystkich danych zawartość katalogu na serwerze powinna wyglądać mniej więcej tak:
• popatrz (katalog), • .htaccess, • aktualizacja.php, • czytaj.txt, • index.php. Dla wszystkich plików i katalogów musimy ustawić odpowiednie uprawnienia. Autorzy systemu zalecają ustawienie uprawnień na poziomie 777 dla wszystkich plików i katalogów. Jednak w naszym przypadku takie ustawienia nie chciały działać. Rozwiązaniem okazało się ustawienie uprawnień dla plików index.php na 755, a dla reszty plików i katalogów na 777.
Kolejny etap wymaga dodania adresu strony bezpośrednio do panelu administracyjnego systemu. W tym celu po zalogowaniu musimy przejść do menu Preselle/Twoje Preselle.

W sekcji Dodaj nowego Presella wpisz adres strony, określ szablon, z którego chcesz
skorzystać, i kliknij przycisk Dodaj Presella. Bezpośrednio pod podglądem szablonu
pojawi się dodana przez Ciebie strona.
W tej chwili otwórz stronę, na której instalowałeś system. Następnie odśwież zawartość okna przeglądarki (najlepiej kilkukrotnie). Po chwili zobaczysz swój nowy Presell działający w systemie SeoDopalacz.pl. Na rysunku 7.22 widać przykładową stronę, którą uruchomiliśmy na potrzeby niniejszego podrozdziału.
Niezależnie od Presell Page możesz dodatkowo zainstalować skrypt zaplecza, dzięki któremu wspomożesz promocję własnych wpisów w katalogach. Zaplecze instalujemy na swojej dowolnej stronie; w praktyce jest ono typowym systemem wymiany linków. Rozwiązanie zaproponowane przez SeoDopalacz.pl to system linków rotacyjnych, ale
o długim czasie emisji. Innymi słowy, odnośniki pojawiają się na stronach na okres 14-2 1 dni. Poza tym połowa odnośników pozycjonuje Twoje wpisy w innych Presellach. Jeżeli dodatkowo weźmiemy pod uwagę fakt, że z założenia Preselle oferują wartościową treść, możemy liczyć na dodatkowy ruch i potencjalne zyski.

statlink.pl

STATLINK.pl jest systemem wymiany linków statycznych. Oznacza to, że Twoje odnośniki pojawiają się na różnych stronach i są tam wyświetlane w sposób trwały. Rozwiązanie takie w przeciwieństwie do e-WebLink.com jest wygodniejsze, ponieważ przy mniejszej liczbie stron biorących udział w wymianie wzrasta szansa na to, że dany odnośnik okaże się wartościowy i za jego pomocą stronę odwiedzi robot indeksujący.

Rejestracja i konfiguracja
Podobnie jak w przypadku e-WebLink.com, do korzystania z systemu STATLINK.pl konieczna jest rejestracja i założenie własnego konta. Rejestracja odbywa się na stronie statlink.pl/20,register. Wystarczy wypełnić prosty formularz i kliknąć przycisk REJESTRUJ.
Po kliknięciu przycisku REJESTRUJ na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość zawierająca specjalny odnośnik, po otwarciu którego Twoje kotno zostanie aktywowane.

Po utworzeniu konta możemy zająć się instalacją systemu na swojej stronie. W dalszej części pokażemy instalację na zwyczajnej stronie, która została zbudowana od podstaw przez nas i nie korzysta z żadnego gotowego systemu CMS.
Instalację zaczynamy od zalogowania się na swoim koncie. W panelu administracyjnym należy kliknąć opcję Instalator (rysunek 7.14). W tekście strony należy poszukać trzech odnośników, po kliknięciu których na dysku komputera zostaną zapisane odpowiednie pliki. W naszym przypadku pliki noszą nazwy:
• statlinkl2240830359HlNKpK.rw6.php, • statlinkl2240830359HlNKpKrw6_dat.php, • statlinkl2240830359HlNKpKrw6_upd.php. Nazwy są generowane w sposób losowy, a jedynym wspólnym elementem jest początek oraz rozszerzenie. Po pobraniu wszystkie trzy pliki należy wysłać za pomocą klienta FTP na serwer, na którym utrzymujesz swoją stronę. Pliki powinny trafić do głównego katalogu Twojej strony, czyli tam, gdzie plik index.php.
Dla pierwszych dwóch plików z listy wymienionej powyżej musimy zmienić prawa. Autorzy systemu zalecają ustawienie uprawnień o wartości 664, ale nasze testy pokazały, że system działa dopiero w sytuacji, gdy ustawimy uprawnienia o wartości 775.

Zmiana uprawnień może odbyć się z poziomu klienta FTP, w którym zwykle wystarcza kliknięcie prawym przyciskiem myszy nazwy pliku i wybranie odpowiedniej opcji. Jeżeli dysponujesz kontem shellowym, wtedy możesz wydać odpowiednie polecenia w konsoli. Poniżej zamieszczamy stosowny przykład.
chmod 775 statlinkl2240830359HlNKpKrw6.php chmod 775 statlinkl2240830359HlNKpKrw6_dat.php

Kolejnym krokiem instalacji jest dodanie wywołania skryptów w kodzie Twojej strony. Warto pamiętać o tym, że STATLINIK.pl pozwala na dodanie odnośników oraz boksów. Na stronie możemy mieć albo same odnośniki, albo boksy lub obydwa elementy. W naszym przykładzie dodamy oba elementy.
Kody instalacyjne znajdują się w panelu administracyjnym w sekcji Instalator. Wystarczy je skopiować i dodać do szablonu strony WWW. Nasze przykładowe kody wyglądają w następujący sposób.
Kod dla odnośników:
<?php i nclude_once("statli nkl2240830359HlNKpKrw6.php"); echo statlink_show_linksC", "");

?>

Kod dla boksów:
<?php i nclude_once("statli nkl2240830359HlNKpKrw6.php"); echo statlink_show_boxes("", 1);

?>

Po wysłaniu skryptów na serwer i dodaniu odpowiednich odwołań możemy wrócić do panelu administracyjnego, w którym pozostało nam dopisanie strony do systemu. W panelu administracyjnym musimy przejść do menu Twoje strony (rysunek 7.15).
Kliknij znak plus obok hasła Nowa strona, tak by zmienił się w symbol minusa. Następnie w polu Domena wpisz adres swojej strony, na której zainstalowałeś skrypt. W polu Ilość linków na jednej podstronie określ, ile odsyłaczy będzie się wyświetlać. Jeżeli korzystasz z boksów, w polu Ilość boksów na jednej podstronie określ, ile modułów będzie wyświetlanych. Ustawienie wartości 0 spowoduje wyłączenie danego elementu dla Twojej witryny. Na koniec w polu Kategoria tematyczna określ, do jakiej kategorii należy Twoja witryna. Poprzez to tematyka odsyłaczy będzie lepiej dopasowana do Twojej strony, co spowoduje, że odsyłacze — dzięki mocnemu zapleczu tematycznemu — zyskają większą moc.
Po wprowadzeniu wszystkich danych kliknij przycisk Dodaj. Jeżeli instalacja skryptu przebiegła pomyślnie, to podczas dodawania nowej strony nie pojawią się żadne problemy. Jeżeli jednak napotkałeś jakieś problemy, to sprawdź:
• ustawienia uprawnień dla plików, • konfigurację serwera, • pliki skryptów systemu, które pobierałeś na początku (ponownie je wgraj).

W ten sam sposób możesz dodać więcej stron i zainstalować na nich system wymiany
odsyłaczy. Dzięki takiemu działaniu otrzymasz więcej punktów, które w przyszłości
będzie można przeznaczyć na pozycjonowanie właściwych stron.
Użytkowanie
Jak widzisz, proces instalacji nie jest zbyt skomplikowany i udało się go sprawnie razem przejść. Teraz przyszła pora na to, aby poznać, w jaki sposób używać systemu do tego, by osiągnąć konkretne efekty. Innymi słowy, zajmiemy się odpowiedziami na dwa zasadnicze pytania. Pierwsze z nich brzmi: w jaki sposób system nalicza punkty, a drugie: jak dodać własne linki do systemu.

Naliczanie punktów
Autorzy systemu w jego dokumentacji podkreślają, że stawiają na jakość, a nie ilość. Dlatego system promuje strony wartościowe, z ciekawą treścią, która ma dodatkowo potęgować moc linków. Zapewne pamiętasz, co pisaliśmy o wartości odnośników ze stron o podobnej tematyce. Dzięki STATLINK.pl możemy dobrać rodzaj stron, na których pojawią się nasze odsyłacze, i maksymalnie zwiększyć ich wartość.
Niezależnie od jakości stron biorących udział w systemie wymiany linków uwzględniane sąjeszcze inne elementy, o których wypada wspomnieć. Poniżej wymieniliśmy najważniejsze elementy brane pod uwagę przy ocenie i punktowaniu strony.
• Każda strona jest oceniana przez moderatora. • Im więcej odnośników zamieścisz na swojej stronie, tym więcej punktów przyzna Ci system. • Liczba boksów wyświetlanych na stronie również ma wpływ na jej punktację. Im więcej boksów, tym więcej punktów. • System sprawdza i bierze pod uwagę liczbę odsyłaczy wychodzących z Twojej strony. Oceniane są odsyłacze spoza systemu STATLINK.pl. • System sprawdza i bierze pod uwagę wskaźnik PR strony. • Liczba punktów zależy od proporcji treści do kodu danej witryny. Autorzy STATLINK.pl nie podają jasnego systemu punktacji strony, a jedynie kluczowe elementy mające wpływ na liczbę punktów. W przeciwieństwie do e-WebLink.com nie dostajemy bonusów punktowych za różne właściwości strony. Poza tym punkty są przyznawane cyklicznie w równych odstępach czasu.

Dodawanie nowych linków i boksów
System STATLINK.pl pozwala na dodawanie dwóch rodzajów odsyłaczy. Dokładniej mówiąc, możemy dodać linki oraz boksy. Poniżej zamieściliśmy wyjaśnienie, czym są linki, a czym boksy. W dalszej części pokażemy, jak dodać oba elementy do systemu.
• Linki — stałe odsyłacze, które pojawiają się na stronach powiązanych tematycznie. • Boksy — specjalne moduły reklamowe umieszczane w sposób losowy na podstronach witryny powiązanej tematycznie. Boksy należy traktować jako uzupełnienie linków, a ich odbiorcami są raczej ludzie, a nie roboty wyszukiwarek. Aby dopisać własne linki do systemu, musimy zalogować się do panelu administracyjnego. Następnie w menu klikamy opcję Twoje linki.

Teraz pozostaje wypełnić wszystkie pola widoczne w centralnej części strony. Musimy wpisać adres strony, do której ma prowadzić odsyłacz. Następnie określić, ile odsyłaczy dziennie ma się pojawić w sieci, oraz podać maksymalną liczbę danych odsyłaczy. Obowiązkowo musimy podać opis odnośnika oraz wybrać kategorię, w której odnośnik ma się pojawić. Warto również włączyć opcję Nie promuj na moich stronach, gdyż dzięki temu nie będziemy tracić punktów. Po wypełnieniu wszystkich pól klikamy przycisk DODAJ.

Lista dodanych linków pojawi się w sekcji LISTA LINKÓW. W poszczególnych kolumnach znajdziemy niezbędne informacje. Na uwagę zasługuje kolumna Pozycja Google TOPIOO, w której pojawiają się informacje o pozycji strony dla danej frazy. Pod uwagę brana jest pierwsza setka wyników. Poza tym za pomocą przycisków Edytuj lub Usuń możemy zmienić właściwości linka lub po prostu trwale go skasować.
Aby dopisać własne boksy do systemu, musimy zalogować się do panelu administracyjnego. Następnie w menu klikamy opcję Twoje boksy.

Teraz pozostaje wypełnić wszystkie pola dostępne w centralnej części strony. Musimy wpisać adres strony, do której ma prowadzić odsyłacz. Następnie określamy opis odsyłacza dostępnego w ramach boksu. Wprowadź również opis widoczny pod odsyłaczem oraz nie zapomnij o wybraniu kategorii i zadeklarowaniu liczby punktów przeznaczonych na promocję modułu. Dodatkowo włącz opcję Nie promuj na moich stronach, gdyż dzięki temu nie będziesz tracić punktów. Po wypełnieniu wszystkich pól klikamy przycisk DODAJ.
Lista dodanych linków pojawi się w sekcji LISTA BOKSÓW. W poszczególnych kolumnach znajdziemy niezbędne informacje. Za pomocą przycisków Edytuj lub Usuń możemy zmienić właściwości boksu lub po prostu trwale go skasować.
Liczba linków, jak i boksów jest dowolna i możesz bez większych problemów zdefiniować kilka lub kilkadziesiąt pozycji. Pamiętaj jednak, że o tym, czy Twoje dane pojawią się na innych stronach, decyduje liczba punktów, które masz na koncie. Im więcej punktów masz, tym więcej możesz zdziałać. Jeżeli brakuje Ci punktów, warto zainteresować się możliwością odkupienia ich od innych. Więcej na ten temat napisaliśmy w kolejnym podrozdziale.
Dodatkowe możliwości
Popularność systemów wymiany linków oraz ich skuteczność zaowocowały pojawieniem się ludzi oferujących swoje punkty na sprzedaż. Dokładniej mówiąc, ludzie tacy tworzą zaplecza, uczestniczą w systemach wymiany linków, a następnie zdobyte w ten sposób punkty sprzedają. Ofert sprzedaży punktów systemu STATLINK.pl musisz szukać na forum PiO — forum.optymalizacja.com. Cena punktów kształtuje się zgodnie z zasadami rynkowymi, a więc trudno jasno określić, ile płacimy za 1 punkt.
System STATLINK.pl oferuje możliwość wygodnego i prostego transferowania swoich punktów na konta innych użytkowników. Wystarczy zalogować się do panelu administracyjnego, a następnie przejść do sekcji Twoje transfery (rysunek 7.18).
W pierwszej kolejności musimy określić liczbę punktów, jaką chcemy przetransferować. Następnie określamy ramy czasowe, czyli to, w jakim okresie punkty będą transferowane do innej osoby. Możemy określić początek i koniec, dzięki czemu możemy na przykład sprzedać 1000 punktów na okres 14 dni. Na koniec wprowadzamy identyfikator użytkownika, którego chcemy obdarować, i klikamy przycisk DODAJ. Bezpośrednio pod formularzem pojawi się lista naszych transferów.

Tags: 

e-WebLink.com

E-WebLink.com jest systemem wymiany linków rotacyjnych. Oznacza to, że Twoje odnośniki pojawiają się na różnych stronach i są tam wyświetlanie przez jakiś czas. W przypadku omawianego rozwiązania czas publikacji linków na stronie będącej częścią systemu wynosi 24 godziny i po jego upływie system zmienia zakres prezentowanych odnośników. Z racji tego, że w systemie bierze udział wielu użytkowników i kilkadziesiąt tysięcy domen, Twoje odnośniki zawsze są gdzieś publikowane, tyle że zmienia się ich miejsce.
Rejestracja i konfiguracja
Aby skorzystać z e-WebLink.com, musimy się najpierw zarejestrować na stronie systemu dostępnej pod adresem e-weblink.com/register.php. Cała operacja ogranicza się do podania loginu, hasła, adresu e-mail i przepisania kodu z obrazka. Po kliknięciu przycisku Zrejestriij na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość zawierająca specjalny odnośnik, po otwarciu którego Twoje konto zostanie aktywowane.
Po utworzeniu konta możemy zająć się instalacją systemu na swojej stronie. W dalszej części skorzystamy z instalacji na zwyczajnej stronie, która została zbudowana od podstaw przez nas i nie korzysta z żadnego gotowego systemu CMS. Jeżeli jednak dysponujesz gotowym CMS-em, to na stronie e-weblink.com/faq.php znajdziesz informacje, dzięki którym sprawnie przeprowadzisz całą operację.

Kolejność czynności opisanych poniżej jest istotna i ma znaczenie dla powodzenia całej operacji. Dlatego staraj się wykonać wszystkie czynności zgodnie z naszymi wskazówkami. Jeżeli napotkasz problem, upewnij się, że nie zmieniłeś kolejności.
Najpierw logujemy się na swoim koncie w systemie e-WebLink.com i klikamy opcję Pobierz skrypt. W prawej części okna w sekcji Skrypt e-WebLink wybierz odpowiednią dla Ciebie stronę kodową i kliknij przycisk Pobierz skiypt instalacyjny. Po chwili pojawi się okno z pytaniem o to, gdzie chcesz zapisać plik pobierany z sieci. Wskaż odpowiednie miejsce i kliknij przycisk Zapisz.
Po zakończeniu pobierania na dysku we wskazanej lokalizacji pojawi się plik w formacie zip. Archiwum zawiera jeden plik php o nazwie składającej się z ciągu losowo wygenerowanych literek i cyfr oraz folder o takiej samej nazwie. Całą zawartość archiwum musimy wysłać na serwer. Do wysyłki należy wykorzystać klienta FTP.
Plik oraz folder powinny trafić do głównego katalogu Twojej strony WWW, na której chcesz zainstalować system wymiany linków.
Po wysłaniu pliku i folderu na serwer niezbędna jest zmiana uprawnień dla folderu. W tym celu możesz z poziomu konsoli wydać polecenie:
chmod 777 xxxxx

Uprawnienia dla folderu możesz również zmienić z poziomu klienta FTP. Zwykle wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy nazwę folderu i z podręcznego menu wybrać odpowiednią opcję. W nowym oknie wpisujemy uprawnienia o wartości 777. Zmiany zatwierdzamy, klikając przycisk OK.
Kolejnym etapem jest instalacja skryptu w kodzie strony. W tym celu musisz dodać odpowiedni kod do swoich plików strony WWW. Poniżej zamieszczamy przykładowy kod. Pamiętaj jednak, że bezwzględnie musisz zastąpić znaki xxxxx losowym ciągiem występującym w nazwie swojego pliku oraz folderu.
<?php include_once('xxxxx.php'): echo fetch_webl1nkC);?>

Warto zapamiętać, że pliki, do których dodaliśmy powyższy skrypt, muszą mieć końcówkę php lub konieczna będzie zmiana ustawień serwera (nie jest to zalecane rozwiązanie i może obciążyć serwer). Zmodyfikowane pliki powinny zostać zapisane i trafić na serwer. W przypadku gdy strona posiada wiele pojedynczych szablonów, niezbędna jest modyfikacja każdego z nich.
Instalację po stronie serwera mamy już za sobą. Teraz przyszła pora na to, aby wprowadzić odpowiednie zmiany w panelu administracyjnym systemu i zautoryzować nową witrynę. W tym celu zaloguj się do panelu administracyjnego systemu e-WebLink.com i kliknij opcję Serwisy, a następnie w głównej części okna przeglądarki wpisz adres swojej strony WWW (rysunek 7.3). Pamiętaj, że e-WebLink.com obsługuje wyłącznie strony z nazwą zawierającą „WWW". Następnie kliknij przycisk Dodaj serwis.
Po chwili kliknij przycisk Pokaż widoczny w prawym górnym narożniku okna przeglądarki. Po kliknięciu tego przycisku w dolnej części okna pojawią się serwisy, które w chwili obecnej zostały zainstalowane na danym koncie. Na rysunku 7.4 widać przykład naszego testowego konta po dodaniu jednego serwisu.
Jeżeli w polu oznaczonym na rysunku za pomocą strzałki pojawi się czerwony znaczek z symbolem minusa, oznacza to, że domena wymaga autoryzacji. Kliknij przycisk i zaczekaj, aż domena zostanie zautoryzowana.
W tej chwili instalacja skryptu jest już zakończona, a na stronie powinny pojawić się odnośniki. Jeżeli jednak zamiast odsyłaczy zobaczysz liczby lub kody błędów, kliknij je i sprawdź, co może być przyczyną problemów. Z naszych doświadczeń wynika, że czasem pomaga skasowanie zawartości folderu o losowej nazwie, dla którego ustawialiśmy uprawnienia.

Tags: 

Pages

Subscribe to SWL-e RSS